Örgüt Yapısı


Organizasyon Şeması

Ankara Metrosu örgüt yapısı; Kanadalı firma Bombardier tarafından Kuzey Amerika yönetim felsefesi temel alınarak dikey hiyerarşik yapılanmanın az olduğu yatay yönde şekillendirilmiş bir Başmüdür ve buna bağlı oniki birimden oluşturulmuştur.Ankara Metrosu örgüt yapısı oluşturulurken Kanadalı Bombardier firması tarafından önemli konumdaki 28 personel Kanada'da üç aylık yoğun eğitimden geçirilmiştir. Bu eğitim kapsamında personel; Kanada'nın çeşitli şehirlerindeki Metrolarda uygulamalı ve teorik eğitim, Ankara Metrosu araçlarının yapıldığı fabrikada uygulamalı eğitim ve üniversitelerde yönetsel eğitimlerden geçerek konularında uzmanlaşmışlardır.Sistemin başlangıç işletmesinde yardımcı olmak üzere Bombardier tarafından iki yıllığına beş yabancı uzman görevlendirilmiştir. Aşağıda belirtilen görevlerde bulunan uzmanlar, Ankara Metrosu ilgili birimleri ile birlikte görev yapmışlardır.

1. İşletme Müdürü 2. Araç Bakım Müdürü 3. Yol bakım Müdürü 4. Eğitim Müdürü 5. Malzeme Müdürü

Böylece, İşletme ve Bakım danışma hizmetlerinin, Ankara Metrosu sisteminde kullanılana benzer veya aynı düzeyde işletme ve bakım teknolojisi bilgisine sahip, tecrübeli toplutaşım üst düzey yöneticilerinden oluşan bir grup tarafından verilmesi sağlanmıştır.