Eğitim Planı


Eğitim

Ankara Metrosu'nun etkin, verimli, güvenli ve hızlı hizmet sunabilmesini sağlamak ve sürdürülebilir bir kalite düzeyi tutturabilmek için gerekli olan kaliteli insan kaynağı ihtiyacını karşılayabilecek personel yetiştirebilmek amacıyla sistemin kuruluş aşamasında Kuzey Amerika yönetim felsefesi esas alınarak eğitim birimi bir müdürlük olarak düşünülmüş; eğitim ve insan kaynağının geliştirilmesi işleri Eğitim Müdürlüğü tarafından yönetilmiştirBu kapsamda işletme ve bakım konularını kapsayan komple ve kapsamlı bir Eğitim Programı uygulanmıştır. Eğitim programı iki aşamadan oluşmuştur.Bu iki aşama ve Eğitim Müdürlüğü'nün genel etkinlikleri aşağıda belirtilmiştir:

Birinci aşama, seçilmiş üst düzey personele Kanada'da verilen üç aylık yoğun eğitim programıdır. Bu programda hem eğitimsel ve yönetsel hem de metro işleyişleri ile ilgili Kanada'nın farklı şehirlerindeki metro sistemlerinde uygulamalı eğitimler verilmiştir.

İkinci aşama, Ankara'da gerçekleştirilen eğitimlerdir. Bu eğitimler sistemin ticari işletmeye başlamasından iki yıl önce başlamış ve ticari işletmeden bir yıl sonrasına kadar Ankara Metrosu Eğitim Müdürlüğü ve Bombardier firmasının sağladığı Eğitim Müdürü danışmanı ile birlikte yürütülmüştür. Sistemin işletilmesi ve bakımıyla ilgili olan ayrıntılı teknik ve yöntemsel eğitimin tamamı Ankara'da verilmiştir. Başlangıç eğitimleri İngilizce olup, eğitimler Bombardier ve ekipman satıcıları tarafından verilmiş, bu eğitimler daha sonra Ankara Metrosu eğitmenleri tarafından Türkçe olarak ilgili personellere tekrarlanmıştır.

Her bir personel kendi işi ile ilgili yeterli altyapıya ulaştıktan sonra sistem açılmış ve personelin sürdürülebilir bir kalitede kalabilmesi için eğitimler periyodik olarak devam etmiştir/etmektedir. Ayrıca sistemin iç işleyişinin sorunsuz ve daha etkin olabilmesi maksimum verimin sağlanabilmesi için sosyal içerikli yani yönetsel ve kişisel gelişime yönelik eğitimlere ağırlık verilmiştir.

Eğitimler, periyodik olarak yapılan ihtiyaç analizleri sonuçlarına göre teknik ve sosyal konularda hem kurum içindeki yetişmiş personelden hem de kurum dışından profesyonel eğitim kurumlarından aylık/yıllık programlar düzenlenerek sağlanmaktadır.

Her personelin eğitim dosyası Eğitim Müdürlüğü'nde fiziksel ve bilgisayar ortamında saklanmaktadır. Personelin yaptığı işe göre alması geren eğitimler belirlenmiştir. Personelin bu eğitimleri başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Yapılan eğitimler, personelin aldığı başarı puanı, dosyasında tutulmaktadır. Bu kayıtlar personelin kariyer planlamasında da kullanılmaktadır.

Eğitim programları Fasttrack paket programı ile yapılıp işletmede duyurulmaktadır.

Tüm kursların numarası, amacı, içeriği, eğitmeni, süresi, gerekli malzeme listesi; personelin alması gereken kursların listesi; personelin aldığı kursların başarı puanları ve tarihlerinin olduğu liste Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir paket program ile takip edilmektedir.

Eğitim sonrasında eğitime katılanların görevlerini yapabilecek yeterlilikte olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla uygulamalı ve/veya yazılı bölümlerden oluşan testler yapılmaktadır.

Eğitim dokümanlarının çoğaltılıp saklandığı iki ayrı kütüphane mevcuttur.

Eğitim Müdürlüğü insan kaynağının geliştirilmesi, personelin motive edilmesi, yönetimin geliştirilmesi, kalitenin artırılması ve yaygınlaştırılması için tüm sistem çapında çalışmalar düzenleyip Başmüdür'e önerilerde bulunmaktadır.