Bakım Faaliyetleri


Ankara Metrosu'nda bakım gereksinimi olan donanım iki ayrı grup altında ele alınmaktadır.

1- Araç     2- Yol

Bakım faaliyetleri genel olarak önleyici veya düzeltici olarak tanımlanabilir. Önleyici bakım, çalışır durumdaki donanıma belirli aralıklarla uygulanan bakım faaliyeti olup, donanımın herhangi bir ana sisteminin arıza yapmasına meydan vermemek amacıyla ve normalin dışındaki bir durumu tespit ederek ekipmanı çalışır durumda tutabilmek için yapılır. Düzeltici bakım ise arızalanan bir donanımı yeniden normal çalışır durumuna getirmek amacıyla arızalı bir sisteminin tamir edilmesi faaliyetidir.

Sistem Bakım Kavramı

Arızaların, sistemin servis düzeyini etkilemeden önce tespit edilmesi ve giderilmesi suretiyle, sistem kesinti süresi en aza indirilir. Bu aşağıdaki ölçütlerin Ankara Metrosu bakım faaliyetlerine dâhil edilmesiyle sağlanmaktadır:

  • Dikkatlice planlanan muayenelerin yapılması (önleyici bakım)
  • Her bir birim için gerekli bakım derecesinin belirlenmesi
  • Yeterli miktarda yedek parça, özel alet ve test donanımının bulundurulması
  • Etkin bir arıza ve bakım bildirim sisteminin uygulanması
Önleyici Bakım

Önleyici Bakım; muayene, temizlik, düzenli parça değiştirme ve genel bakım işlemleri vasıtasıyla, servisi aksatan arıza ihtimalinin azaltılmasını sağlamaktadır. Programlı bir muayene sonucunda tespit edilen hataları gidermek amacıyla, bazen muhtelif program dışı (düzeltici) bakım faaliyetlerinin yapılması da gerekebilmektedir.

Düzeltici Bakım

Düzeltici bakım, arızalanan bir donanımı tekrar çalışır durumuna getirmek amacıyla, Hatta Değiştirilebilir Birimlerin (LRU'ların) değiştirilmesi, ayarlanması ve diğer tamir işlerinin yapılması suretiyle yürütülür.

Maximo Bakım Kontrol Sistemi


Hedeflenen sistem bakımı verimliliği elde etmek üzere; donanım performansını izlemek, bilgi toplamak, kayıt tutmak ve bakım programları tasarlamak amacıyla, bir Bakım Kontrol Sistemi (Maximo) kullanılır. Programlanmış veya programlanmamış tüm araç ve yol servis raporları ve bakım işlemleri, Maximo'ya kaydedilir. Bu veriler, donanımın arızalanma eğiliminin tespit edilmesi ve gerektiğinde önleyici bakım programlarında değişik yapılması amacıyla analiz edilir. Buna bağlı olarak, bakım faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi diğer bir deyişle optimize edilmesi için, bakım işlemleri ve programları yeniden tespit edilir. 

Ankara Metrosu

Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi
  • Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. 296 cad. No:9 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
  • E-posta: 153@ankara.bel.tr
Tel & Faks
Tel:+90.312.3545933(Pbx) Fax:+90.312.3545932